ELEKTRONIKA A snímače ovlivŇující činnost DPF A katalyzátorů

Pokud řešíte problém s ucpaným DPF nebo problémy s katalyzátorem, je třeba vždy začít hledáním skutečné příčiny jejich kolapsu. Ta se totiž ve většině případů skrývá právě v elektronických dílech motor-managementu motoru nebo chcete-li v jeho akčních členech. Jakou funkci a důsledky disfunkce má každý z těchto dílů se dozvíte právě na této stránce. Většinu z těchto dílů naleznete v našem eshopu po vyhledání Vašeho vozidla.

Níže je technické vysvětlení významu jednotlivých komponent ve výfukovém systému, souvislost jejich konstrukce s kvalitou a typické případy skrytých úspor některých výrobců.

 

1. Snímače

 

A. Snímač diferenčního tlaku filtru

Tento snímač měří za pomocí přívodního potrubí z filtru tlak před a za filtrem (pokud není za filtrem, počítá se s atmosférickým tlakem) a sleduje tak míru zaplnění a úspěšnost regenerací. Tento snímač a jeho dysfunkce je typickým důvodem selhání řízení regenerací DPF. Jeho preventivní výměna za nový při výměně samotného filtru je doporučená i pokud je v pořádku. Dříve či později Vám odejde a s tím dojde znovu ke kolapsu DPF.

B. Snímač množství nasávaného vzduchu (váha vzduchu)

Dává informaci o množství nasávaného vzduchu, což je klíčová informace pro výpočet správného množství vstříknutého paliva. Při regeneracích dochází k extra dovstřikům nafty a znalost přesného množství vzduchu je pro následné zapálení sazí klíčové. Chybně pracující váha vzduchu způsobí větší produkci sazí a tedy plnění DPF a zároveň může způsobovat problematické spouštění regenerací. Tento díl odchází u většiny vozidel celkem pravidelně.

 C. Snímač teploty spalin

Pomáhá spouštět regenerace a sledovat jejich úspěšný start, průběh a konec. Regenerace je spuštěna pouze, když teplota spalin dosáhne definované teploty několik set stupňů. Pokud tento snímač teploty ukazuje špatné hodnoty, regenerace není třeba vůbec spuštěna nebo je předčasně ukončena nebo běží zbytečně dlouho. V důsledku toho se DPF předčasně zaplní, případně dochází k velkému ředění oleje naftou právě v důsledku dlouhých nebo předčasně ukončených regenerací.

 D. Snímač tlaku přeplňování turbodmychadla

Pokud ukazuje špatné hodnoty, je dávkovaná špatná směs a dochází k nadměrné produkci sazí.

 E. Snímač polohy regulace turbodmychadla

Pokud ukazuje špatné hodnoty, je dávkovaná špatná směs a dochází k nadměrné produkci sazí.

 F. Snímač teploty motoru

Pokud ukazuje špatné hodnoty, je dávkovaná špatná směs a dochází k nadměrné produkci sazí. Dále se vůbec nemusí spustit regenerace, a to pokud snímač neukáže dosažení provozní teploty. Tento stav nemusí řídící jednotka ani nahlásit jako chybu, protože si bude zkrátka myslet, že motor má pořád 60°C a tedy nedovolí spustit regeneraci. 

 

2. Žhavící a zapalovací svíčky

A. Žhavící svíčky

V dieselovém vozidle nepomáhají jen při studených startech, ale významnou měrou pomáhají zvýšit teplotu výfukových plynů, aby mohla být spuštěna aktivní regenerace DPF filtru. Bez žhavících svíček není možné potřebné teploty dosáhnout. Právě z těchto důvodů je dobrá kondice všech žhavících svíček klíčová. Logicky jsou tyto díly vzhledem k výše uvedenému velmi zatěžovány, a proto je jejich životnost omezená, reps. Je mnohem kratší než samotného DPF filtru. Jeho předčasné zaplnění kvůli selhání regenerací má svoji snadnou příčinu právě zde. I pokud je špatná pouze jedna žhavící svíčka, MĚNTE VŽDY VŠECHNY. Je logické, že brzy postihne stejný osud i další.

B. Zapalovací svíčky

Při výměně katalyzátoru u benzínového motoru je třeba vždy vyměnit všechny zapalovací svíčky. Právě ony jsou často příčinou jeho předčasného opotřebení v důsledku nedokonalého spalování.

 

3. EGR ventil – (EGR = exhaust gas recirculation)

Jedná o ventil, který zajišťuje recirkulaci výfukových plynů. To znamená, že pouští výfukové plyny zpět do spalovacího prostoru a tím se snižují emise oxidů dusíku. Během regenerace DPF je ale potřeba tento ventil uzavřít a vyřadit jej z funkce, aby mohla více narůst teplota spalin (bylo více kyslíku). Pokud by zůstával v ne zcela uzavřené poloze, nemusí být regenerace vůbec spuštěna, případně bude předčasně ukončena, protože teplota spalin neporoste dostatečně rychle. Řídící jednotka regeneraci předčasně zastaví a označí ji jako neúspěšnou, případně jako příliš dlouhou. DPF filtr se tak brzy ucpe.

  

 4. Škrtící klapka v sání

Pracuje ve spolupráci s EGR ventilem. Pokud otevře EGR , přivře se klapka a obráceně. Její disfunkce má stejné následky jako u šoatně fungujícího EGR ventilu.

 

5. Lambda sonda(y)

Lambda sonda má kontrolní funkci pro správné spalování. Díky této sondě zjišťuje řídící jednotka (ŘJ) množství kyslíku ve spalinách a podle toho zpětně upravuje množství vstřikovaného paliva. Pokud je vadná, bude mít ŘJ chybné informace a bude mít ve svém důsledku za vinu předčasné ucpání DPF filtru a také předčasné opotřebování katalyzátoru. 

 

6. Vstřikovač(e)

Špatně dávkující nebo ukapávající vstřikovače stojí za tvorbou velkého množství sazí a rychlým zaplňováním DPF filtru. Jejich čistotu zajistíte použiváním drahých prémiových paliv nebo použitím profesionálních aditiv jako je například v motorové zkušebně otestovaný rakouský výrobce VIF  - viz  pro DIESEL verze LETNÍ nebo  ZIMNÍ nebo pro BENZÍNOVÉ motory ZDE