Zdravotní rizika aneb rakovina všude kolem nás

Na kolik si ceníte rok svého života? Tuhle děsivou otázku si člověk v životě položí jedině v situaci, když mu lékař sdělí diagnózu rakoviny. S tou se podle aktuálních dat České onkologické společnosti v životě potká každý třetí Čech a každý čtvrtý na ni zemře! Detaily viz ZDE. Hlavní příčiny jsou podle dalších zdrojů dva. To co jíme, a to co dýcháme. Co jíme, můžeme sami ovlivnit. Co dýcháme už obtížněji. Zvláště pak, když dnes platí, že co nás zabíjí, nevidíme ani necítíme. Dříve tomu tak ale nebylo. O čem je řeč a jak to možné, když se emisní limity ve formě EURO norem neustále zpřísňují?

HealthRisks

Problém jsou především mikroskopické pevné částice produkované moderními motory s přímým vstřikováním paliva. O jejich fatální nebezpečnosti se ví teprve krátce a jsou důvodem vzniku DPF filtrů. Není to ale jen o nich jak ukázala kauza Diesel Gate, která spočívala v méně fatálních (ale přesto nebezpečných) emisích oxidů dusíku.

Obecně je otázka REÁLNÝCH EMISÍ současných vozidel vzhledem k intenzitám provozu a jistým absurditám popsaným níže natolik zásadní věc, že výrazně ovlivňuje délku života každého z nás. Jak chránit sebe a svoje děti by tedy alespoň tušit měl každý.

 • Nejnebezpečnější jsou zmiňované mikroskopické pevné částice. Ve všech našich městech a obcích se silnou dopravou jich poletují až 4-násobná množství než jinde v Evropě. To nejsou smyšlené ekologické bláboly, ale změřená data v Praze, Brně a Hradci Králové dánským vysokoškolským odborníkem na tuto problematiku – viz ZDE a rovněž Technickou univerzitou v Liberci.
 • Čeští meteorologové takto ultra-jemné částice zatím ještě ani neměří.
 • Příčinou tohoto extrémního stavu v našich končinách je kromě struktury aktivního vozového parku (převaha dieselů a stáří od 5 do 15 let – tedy bez filtrů DPF) hlavně i sebevražedný „národní sport“ v odstraňování filtrů pevných částic u vozidel, která ho již měla od automobilky.
 • Zdravotní následky teď pociťujeme společně všichni. Nejvíce ale bohužel naše děti, na jejichž vývoj organismu působí tyto částice nejvíce.

Nicméně problematika nebezpečných emisí motorových vozidel je poněkud obsáhlejší. Ačkoliv jsou mikroskopické pevné částice tím nejhorším, co vozidla produkují, není to jen o nich. Níže přinášíme přehled všech souvislostí. Základní přehled o významu DPF / CAT a rozdílech mezi CO2, NOx a PM by měl mít ale každý. Jde o zdraví nejen Vaše, ale i vašich dětí. Tudíž doporučujeme uvedený materiál přečíst celý. V souvislostech a faktech se dozvíte provázanosti jednotlivých témat a zároveň pochopíte nesmyslnost současné (a hlavně přechozí) legislativy.

Možná Vám informace níže pomůžou učinit některá důležitá rozhodnutí, přehodnotíte Vás pohled na celou problematiku nebo si minimálně  uvědomíte, že pravidelná výměna kvalitního kabinového filtru je to nejdůležitější, co pro vaše zdraví a zdraví rodiny můžete udělat (viz ZDE).  Zdraví máme totiž v životě jen jedno a čas pak už nikdy nevrátíme. Informujte se, co dýcháte a čeho se můžete vyvarovat, abyste chránili sami sebe a své blízké.

Proč jsou filtry pevných částic (DPF) a katalyzátory nutnost

 • Bez katalyzátorů a filtrů pevných částic bychom se při dnešních intenzitách provozu ve velkých městech doslova udusili a rakovinu by během života dostal téměř každý. Chrání nás totiž před rakovinou, leukemií a celou řadou dýchacích onemocnění!!!
 • Celkové znečištění vzduchu způsobují samozřejmě i jiné způsoby dopravy, vytápění domácností a hlavně průmysl. Přímo vedle továrny nebo spalovny odpadu žije asi ale málokdo a zaoceánský parník v centru města taky nepotkáte. Tisíce aut ale ano. Ty jsou koncentrované v obrovském množství na velmi malém prostoru právě v místech, kde žijeme.
 • Typ znečištění ovzduší se navíc díky konstrukci motorů za posledních 20 let zásadně změnil a došlo tak k tomu, že vývoj automobilové techniky předběhl poznatky lékařské vědy. To je ten největší problém, na který se přišlo až v posledních letech – viz dále.

Důležitost katalyzátorů

 • Vůz bez katalyzátoru produkuje obrovské množství rakovinotvorných uhlovodíků a toxického oxidu uhelnatého, který zabraňuje přenosu kyslíku z plic do krve. Katalyzátory pomocí platiny a dalších drahých kovů (rhodium a paladium) přeměňují tento nebezpečný plyn na zdravotně neškodný CO2 a o něco méně škodlivé oxidy dusíku - NOx.
 • Toto se ví již déle a katalyzátory tak byly ve všech vozech povinné od roku 1993 a postupně se výrazně zvyšovala jejich účinnost, čímž hodnoty emisí jedovatých uhlovodíků a oxidu uhelnatého skokově klesaly s každou novou normou (EURO 2, EURO 3). Od roku 2005 (platnost EURO 4) již na úroveň, která ohrožuje zdraví minimálně, pokud vše funguje jak má a původní katalyzátor nemá najeto více než 150-200 tis km.
 • Přesto zde zůstaly neyvřečené další fatální problémy a tím jsou pevné částice a pak oxidy dusíku NOx .(NOx pouze u dieselů) Vše viz dále.

Důležitost DPF filtrů  / pevné částice (PMx)

 • DPF / FAP filtry zachytávají všechny pevné částice (saze), vznikajících při spalování včetně těch nejnebezpečnějších mikroskopické velikosti, označovaných jako PM10, PM2,5  a PM1 (index značí velikost v mikrometrech).  Jak přesně DPF filtr funguje si můžete přečíst a prohlédnout ZDE
 • Fakt že pevné částice ze spalovacích motorů způsobují rakovinu na 100%, bylo prokázáno až v roce 2012 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Pokud by se to vědělo dříve, požadavky na snížení emisí pevných částic a tím nutnost vybavit dieselová vozidla DPF filtry by přišla mnohem dříve než s normou EURO 5 (tedy od roku 2009/2011).
 • A u benzínových vozidel by se na tuto problematiku zaměřilo již s prvními moderními přímo vstřikovými a ne až od normy EURO 6c, tedy ve vozidlech reálně od 9/2018. Benzínové přímo-vstřikové motory totiž emitují podobně jako diesely velké množství pevných částic a i zde jsou tedy DPF filtr postupně, ale s velkým zpozděním zaváděny. Může nám to být proti srsti a z hlediska techniky a lékařství je to prostě tak.

 

Nejnebezpečnější vozidla

 • Ze zdravotního hlediska jsou pro nás nejnebezpečnější vozidla bez katalyzátoru (vyrobená před rokem 1992), ale kvůli pevným částicím paradoxně všechna moderní vozidla bez filtru DPF s vysokotlakým přímým vstřikem paliva. Ta byla v případě dieselových vozidel vyráběná nejvíce mezi lety 1997 až do 2011 (tedy typicky i Škoda Fabia, Octavia i Superb prvních 2 generací a stovky dalších modelů s dieselovými motory stejných let výroby).
 • V případě benzínových vozidel se takové automobily bohužel vyráběly plošně až do 9/2018.
 • Principielně nebezpečnost celé této skupiny vozidel spočívá v tom, že produkují kvůli vysokým vstřikovacím tlakům (dnes běžně přes 200MPa / 2000 bar u dieselů) a velmi krátkému času, které má palivo na shoření mikroskopické pevné částice (PM), které jsou běžně 100-1000x menší než lidský vlas. Ty se tak se po vdechnutí snadno dostávají až do dolních cest dýchacích a dokonce i plicních sklípků. Zde se okysličuje krev a pevné částice (PM) jsou zde usazeny navždy. To pak může způsobit rakovinu kdekoliv v těle, případně leukémii a další fatální nemoci. Nejvíce jsou ovlivněny děti.
 • U starších vozidel byly tyto částice výrazně větší a byly snadno zachycovány v horních cestách dýchacích. Bylo možné je vykašlat. Toto je hlavní pointa nebezpečnosti pevných částic z moderních motorových vozidel. Detaily proč to dříve nevadilo a jak celá situace vznikla, si přečtěte v podrobnější části stránky níže.
 • Proč se s novějšími EURO normami reálné emise (ne)zlepšují jako na houpačce?

  HealthRisks*Vysvětlivky - PM – pevné částice; CAT – katalyzátory; CO – oxid uhelnatý; HC - uhlovodíky

  Popis tabulky: Odstíny šedé ukazují vývoj nebezpečnosti emisí produkovaných vozidly vyráběných v uvedených letech. A to zvlášť pro vozidla dieselová i benzínová. Jak je patrno, vývoj úplně nekoresponduje se zpřísňujícími se emisními normami EURO a je jak na houpačce. Má ale svojí logiku. Tu se pokoušíme vysvětlit níže. Jasně z ní ale vyplývá, že pro naše zdraví naprosto fatální riziko představují všechna moderní vozidla bez filtrů pevných částic – nejvíce tedy všechna dieselová s vysokotlakým přímým vstřikem paliva z let 1996 až 2011 bez DPF, a rovněž všechna (i novější) s odstraněným DPF. Opomíjenou skupinou jsou moderní benzínové motory rovněž s přímým vstřikováním.

Vozidla s odstraněným filtrem DPF / FAP = „rakovina na 4 kolech“

 • Vozidla, která měla mít od výrobce vozu filtr DPF (tedy všechna dieselová splňující EURO 5 a některá starší), ale byl jim následně odstraněn, jsou ještě větším „zabijákem“ než vozidla bez něj už z výroby.
 • To z toho důvodu, že tovární software řídící jednotky se o kouřivost vůbec nestaral, protože počítal právě s přítomností filtru, který všechno zachytí.. Kouřivost takového vozidla pak odpovídá klidně 10 i 100-násobku jiných vozidel.
 • Pozor – tato vyšší kouřivost ale není kvůli malé velikosti sazí výrazně vidět, především při malém zatížení motoru. Takové vozy tak do nedávna mohly stejně projít i na Měření emisí, protože zde se měřila kouřivost zastaralými přístroji. Od 12-2017 to již není možné.

Dnes již nelegální čin, dříve národní sport jehož následkem jsou biliony mikroskopických karcinogenních částic vypouštěných do vzduchu a trvale poškozujících zdraví. Tyto částice násobně zvyšující pravděpodobnost takoviny. Vaše jediná ochrana před karcinogenními částicemi je kvalitní a pravidelně měněný kabinový filtr.

 •  
 •  
 • Česká města jsou plná karcinogenních mikroskopických sazí. A to i před školkami.
 • V centrech českých měst byla naměřena téměř 4x násobná koncentrace mikroskopických pevných částic než je tomu v západní Evropě.
 • Velkou roli v tom sehrává právě do nedávna oblíbený „národní sport“ v odstraňování filtrů pevných částic.
 • To je důvodem výrazně většího počtu rakovin na 1000 osob než v jiných zemích. Detaily viz podrobnější část stránky níže. 
 • Kdo má ve voze odstraněný filtr DPF přispívá sám výrazně k zabíjení sebe sama a především svých dětí. Právě na děti působí rakovinotvorné emise sazí naprosto fatálně.
 • To že jde o faktický problém potvrdilo reálné měřění emisí pevných částic v centru Prahy, Brna nebo před školkou v Hradci Králové v době hromadného příjezdu rodičů pro svoje děti.
V roce 2014 Praze a v Brně proběhlo specializované měření mikroskopických pevných částic dánským vysokoškolským odborníkem na tuto problematiku. Stejný typ měření dnes již běžně realizují i odborníci z Technické univerzity v Liberci nebo pražského ČVUT. Výsledek? Vždy několikanásobně překročené hodnoty v porovnání se západními metropolemi . A to dokonce i na takových místech jako je dětská školka, kde se jedno takové měření v Hradci Králové konalo. Důsledek? Daleko více onemocnění cest dýchycích, kardiovaskulárních problémů a chronicky nemocných nejen dospělých, ale hlavně i dětí, které to ovlivní na celý život. Tyto mikro částice se po vdechnutí dostávají až do plicních sklípků a zde zůstávají na trvalo. To způsobuje nejen zmíněné problémy, ale i daleko vyšší pravděpodobnost rakoviny!!!
 •  
 • Emise oxidů dusíku (NOx) a aféra Diesel Gate
 • Aféra Diesel Gate se týká „pouze“ podvádění s emisemi oxidů dusíku a nijak nesouvisí s výše uvedenou problematikou pevných částic a DPF.
 • Vysoká produkce oxidů dusíků se po zavedení katalyzátorů týká dnes již téměř výhradně s dieselových vozidel. Benzínová vozidla s nimi z podstaty fyzikálního principu problémy po zavedení katalyzátorů nemají.
 • Tyto oxidy dusíku jsou pro zdraví nebezpečné a rovněž způsobují v dlouhodobém horizontu velké zdravotní potíže a navíc za teplých slunečných dnů vytvářejí ve městech nebezpečný ozón, a proto je třeba s nimi efektivně bojovat.
 • Nicméně ve srovnání s pevnými částicemi, emisemi uhlovodíků a oxidu uhelnatého popsaných výše, jde přeci jen o druhotný problém. Přesto je vzhledem k počtu aut v centrech měst tento problém pro společnost z dlouhodobého hlediska zásadní, zvláště pak když dnes v reálu automobily produkují mnohem větší objemy těchto plynů než při samotné homologaci. U pevných částic takové podvody díky účinným filtrům DPF nehrozí.
 • Problém s nadměrnou produkcí NOx se ale týká téměř výhradně dieselových vozidel. Reálným řešením v praxi (nejen na papíře) je až s vstřikování močoviny (AdBlue) do výfukového potrubí. Bez toho se neobejde žádné větší vozidlo splňující EURO 6 v jejím druhém stupni (od 2017) a s platností budoucí EURO 7 již zřejmě žádné vozidlo. Současné nastavení legislativy, které se honilo za papírovým snižováním spotřeby paliva a tím i emisí CO2, šlo však proti těmto snahám reálného snižování emisí NOx. Fyzikálně je to totiž v přímém fyzikálním konfliktu funkce dieselového motoru.
Diesel Gate byl velký průšvih. Je to však důsledek nesmyslných požadavků na papírové snižování spotřeby paliva (ta je přímo-úměrná emisím CO2). A nízká spotřeba jde fyzikálně proti emisím oxidů dusíku NOx (chudá vs. bohatá směs), o kterých byla celá kauza. Navzdory tomu všemu mnohem fatálnější problém s emisemi pevných částic benzínových vozidel se začal reálně řešit až v roce 2017 nemluvě o reálných emisí kvůli odstraněným DPF filtrům u miliónů vozidel nejen ve střední a východní Evropě. Je to stejné jako dohnat člověka nesmyslnou prací ke chřipce a pak ho obviňovat, že ji šíří do okolí a přitom infikované tuberkulózou nechá beztrestně běhat po světě...to je výsledek absurdní legislaticy začátku 21.století.
 • Emise oxidu uhličitého CO2
 • Emise CO2 ze silniční dopravy se podílí pouze malou měrou na celkových emisích CO2 v souvislosti s lidskou činností. COzpůsobuje oteplování planety, nezpůsobuje ale žádné zdravotní komplikace v místě jejich vzniku. Neoprávněný tlak legislativců na jejich papírové snižování paradoxně způsobil nárůst výše uvedených toxických NOx a i pevných částic (do zavedení DPF filtrů). Technicky jdou požadavky totiž proti sobě (bohatá x chudá směs).
 • Poslední uvedené – tedy posedlost snižováním COa špatně nastavený měřící homologační cyklus spotřeby paliva umožňující následně podvody s emisemi NOx byl největší přešlap Evropské komise (orgán EU) a zdánlivě tak legitimuje ty, kteří proti EU v této oblasti vystupují.
 • POZOR: Není absolutně možné "pseudo-problém CO2 " směšovat se skutečnými problémy NOx a hlavně PM (pevných částic) a bagatelizovat naprosto fatální nebezpečnost těchto nebezpečných látek, proti kterým je třeba bojovat všemi dostupnými a efektivními způsoby. Jinak my i naše děti strávíme místo klidného podzimu života poslední roky spíše v nemocnicích na chemoterapiích, ale hlavně, že papírová spotřeba a emise CObudou nízké.