REPASE a OBNOVA funkce odstraněných filtrů pevných částic

Repase / Obnova funkce odstraněných DPF spočívá zjednodušeně řečeno v obnově celého vnitřku filtru (může obsahovat i katalyzátor) při zachování jeho původního obalu, který tvoří výraznou část ceny filtru.  Součástí repase je ale velmi často i obnova dalších částí jako jsou vstupy pro snímače, lambda sondy, pružné díly navazujícího potrubí nebo výměna tlakové potrubí vedoucího z filtru.

Repase a obnova DPF

Tuto naši unikátní službu využijete především v těchto případech problémů s DPF:

  • Máte ve voze odstraněný / „vykuchaný“ DPF a pro váš vůz není nový filtr v naší nabídce (a tedy ani nikde jinde na trhu v akceptovatelné kvalitě)
  • Máte ve voze odstraněný / „vykuchaný“ DPF a cena nového filtru je pro vás příliš vysoká (má smysl řešit od cca 15.000 Kč a více)
  • Máte ve voze DPF fyzicky přítomný, ale není možné nebo není smysluplné jej Profesionálně čistit protože:
    1. DPF obsahuje v jednom těle i katalyzátor (ten je naprosto klíčový pro funkci DPF), který již není plně funkční nebo má vůz s tímto dílem najeto již více než 180.000km (pozor na skutečné km u dovezených vozidel)
    2. Jádro DPF filtru je prasklé a je tedy nutné ho vyměnit
    3. Je nějakým způsobem poškozeno tělo filtru (zarezlé teplotní snímače, šroubení pro lambda sondu atd.) znemožňující po vyčištění jeho opětovné použití

Co REPASE / OBNOVA filtru pevných částic obnáší?:

Při repasi filtru je filtr odborně otevřen specialistou (přímo u výrobce těchto dílů) a je místo poškozeného / odstraněného jádra (kde dochází k zachycování sazí) je do filtru odborně vloženo a průmyslově zafixováno nové jádro.

V případě, že je součástí DPF v jednom těle i katalyzátor je nezbytně nutné zkontrolovat jeho stav a funkčnost. To je klíčový krok, jinak by celá repase mohla být naprosto zbytečná. Katalyzátor je zkontrolován specializovaným přístrojem tzv. spektrometrem (v hodnotě 500.000 Kč), který naprosto přesně určí, zda katalyzátor ve svém těle stále obsahuje dostatečné množství drahých vzácných kovů (Platina, Rhodium, Paladium) nutných pro jeho funkci a přímo související funkci řízení DPF – více ZDE.

Pokud je katalyzátor v pořádku, neměníme jej. Pokud tomu tak není, je jádro katalyzátoru nahrazeno novou vložkou. Ta se liší se podle motorizace a výkonu vozidla. A stejně jako u jádra filtru, je klíčové správné usazení a především pak zpětné uzavření filtru.

Specializovaný přístroj (spektrometr) pro kontrolu množství Platiny, Rhodia a Paladia – tedy stavu katalyzátoru (který bývá součástí DPF) v hodnotě cca 500.000 Kč je klíčovou součástí pro smysluplnou repasi.

Tím ale repase nekončí. Po letech provozu má filtr velmi často nepoužitelně korozí zcela znehodnoceno šroubení pro snímače a čidla, lambda sondu, koncové příruby nebo případně pružné díly, které jsou někdy součástí výstupního výfukového potrubí.

Posledním krokem repase je v případě přání zákazníka i obnova vnějšího vzhledu pískováním, která ale na funkci nemá vliv. Jak je tedy patrné, proces repase je skutečně komplikovaný, ale prováděný profesionály vyrábějícími filtry a katalyzátory nové. Tudíž těmi nejpovolanějšími. Zvládneme tedy téměř všechno.

Cena repase / obnovy filtru pevných částic:

Jak z výše uvedeného vyplývá, cena repase se bude u každé konkrétní položky, i konkrétního kusu dané položky lišit podle konstrukce dílu a jeho stavu. Cenu je tedy možné dopředu odhadnout plus mínus 20% na základě fotografií a informacích o motorizaci. Přesná částka je ale zákazníkovi sdělena až po fyzické kontrole. Obecně platí, že tato služba dává smysl teprve u filtrů, které jako nový díl stojí 15.000 Kč a více. V opačném případě je ekonomičtější pořídit díl nový. Pokud tedy vůbec existuje. Pro bližší informace nás kontaktuje

Výhody a nevýhody repase filtru:

Mezi jasnou výhodu patří obrovská flexibilita a možnost obnovit téměř jakýkoliv filtr. V případě extrémně drahých nových dílů filtrů tak jde o jediné spásné řešení pro zákazníka. Pro celou řadu aut pak na trhu ani nový díl neexistuje (kromě originálního, který umíme také nabídnout).

Největší nevýhodou tohoto řešení je délka procesu, který trvá od 7 do 10 dnů. Jistou nevýhodou je dopředu přesně neurčená cena. Ta je však přesně sdělena po fyzické kontrole a před započetím repase. Zákazník se má tedy vždy možnost ještě rozhodnout.

Jak mám postupovat v případě zájmu?

Máte zájem o tuto službu a zajímá vás odhad ceny, případně máte nějaký technický dotaz? Kontaktujte nás.

Případně rovnou navštivte váš Nejbližší partnerský servis, kde vám stav filtru pomohou fyzicky lépe diagnostikovat (případně i nafotit pro lepší odhad ceny) a následně realizovat montáž, zaslání k nám na repasi a následnou montáž a znovu uvedení do provozu. Délka celého procesu se dá zvládnout do 10 dnů.